thong ke xo so ninh thuan

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

thong ke xo so ninh thuan

xoTa đương nhiên thích đệ, nhưng cái này.... ninhVô Tình tiểu thư thẳng tính lắm! thongLý Cáp ho khan hai tiếng, nói ninhLý Cáp vuốt mũi nói: soLý Cáp sửng sốt, sau đó chỉ vào tên khất cái hô:

keLý Cáp quay sang hỏi Bạch Ngưng Sương. thuan Đại tướng quân, có một vị đạo cô tìm ngài. thuan Lý Cáp cười nhạt nói. keDục tính giao chiến với lý tính. ninhNữ hài nói.

thongVương gia, Lý Cáp chưa được quân lệnh của binh bộ, tự ý về kinh. Tuy Lý gia quyền thế ngập trời, không ai có thể làm gì bọn hắn nhưng Vương gia có thể đi tìm thái hậu cùng hoàng thượng, cho Lý Cáp vào cung diện thánh, báo cáo chiến cuộc Giang Nam, giải thích nguyên nhân đột nhiên về kinh. Sau đó thông tri cho Lâm lão gia tử, nói nữ nhi của hắn không khỏe, hắn tự nhiên sẽ phái người đi đón Lâm Hồng về Lâm phủ. Đến lúc đó chúng ta có thể… xoTạm dịch: ninhNão bộ Công Tôn Vô Viễn nhất thời còn không có kịp phản ứng. Cho tận khi chứng kiến Lý Cáp đứng trước tiểu muội dang rộng hai tay còn tiểu muội băng giá ngàn năm, lại có thể nhu thuận vùi đầu trong ngực của hắn thì Công Tôn Vô Viễn mới giật mình “A!” một tiếng. thongVốn là phải diễn ra thi đấu đào thải tăng cấp, nhưng mà tên thiếu niên cảm thấy làm như vậy quá chậm cho nên dứt khoát để bọn họ cùng tiến lên. soLý Cáp nhìn tên công tử bên kia rồi cười nói:


link:http://confideband.com/nxtl/ce18957rrb1111.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://confideband.com