2bong.com website

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

2bong.com website

website Thiên Tú nhìn Lý Cáp rồi thở dài, quay đầu lại sửa sang mái tóc cho Tịnh Cơ. Hiện tại, gọi là gì thì đâu quan trọng nữa? Chỉ là một cái tên thôi mà. website Hoàng thượng đừng sợ hãi! Mạt tướng Lý Cáp đến đây hộ giá, bảo vệ hoàng thượng chu toàn! website Y Tiên nhìn hắn, thấp giọng nói: website Ừ... 2bong.comTướng quân dũng mãnh vô địch, bất tử, không có gì có thể gây thương tổn được, cũng không có kẻ nào tướng quân không giết được!

2bong.comLý Cáp cười nói. 2bong.comCái gì đây? Sao trên vảy kỳ Lân lại có thứ này? 2bong.comĐầu của hắn lập tức bị Lý Cáp đập cho một phát: 2bong.comNgưu đại nói: “Cha bắt bọn ta ăn.” website Thiếu gia nếu muốn... muốn... muốn Thiên Thiên thì... lúc nào cũng được...

website Một nữ nhân. website Nếu có Hương Hương hay Thiên Thiên ở đây thì tốt rồi, Lý Cáp hai tay gối đầu, nhìn lên trần trướng mà nghĩ. Hiện tại trong lúc toàn quân bị địch vây khốn, tìm đâu ra nữ nhân đây! website Dân chúng phía sau sôi nổi cảm thán: website Ba… À không… Bốn… Bốn vạn. 2bong.comSau đó Lê Bố cùng tướng lĩnh khác theo thứ tự lên nhận phong thưởng, cuối cùng là những người không lên điện cũng phải tuyên chiếu. Chủ yếu quan tướng Hổ doanh cấp thấp đều thăng liền mấy cấp, binh lính bình thường cũng ít nhất được thăng lên làm đội úy, binh lính chết trận cũng có tiền phong phú. Lý Cáp biết, nếu không có ông nội nhúng tay, chắc chắn là không có kết quả chu toàn như vậy.


link:http://confideband.com/nxu/ca18957oyo1259.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://confideband.com