xsmb thứ hôm nay

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

xsmb thứ hôm nay

thứLý Cáp cởi hắc bào ra, ôm Linh Nhi mặc một tầng áo lụa gần như trong suốt, cơ thể của hắn đương nhiên cũng lộ ra. nay Hương Hương đứng bên cạnh lo lắng hỏi: thứĐược rồi tiền bối, ta chỉ muốn biết ngài có thể tinh luyện Thiên Sơn tuyết liên hay không? nay Y Tiên thấp giọng rù rì, thấy vậy Lý Cáp cùng Hương Hương cùng tỏ thái độ nghi ngờ. xsmbLý Cáp cũng không chú ý tới biểu tình của Diễm Nhi, gõ đầu Lý Đông một lúc thì Thiên Thiên ở bên cạnh ngăn lại:

hômVương Hàm đáp: xsmb(*Tiểu y = y phục nhỏ = hí hí….Đồ lót) hômKêu đi. xsmbChỉ chốc lát, trong vòng tám thước quanh Lý Cáp, không một tên lính Hồ nào dám lại gần. nay Nói bậy, bảo bối của ta rõ ràng là hai mắt, đâu ra mà tam nhãn?

nay Chú ý! Chú ý! Vở kịch đang đến hồi cao trào! thứMột mã phu nói: nay Hương Hương cười nói: thứLý Cáp chật vật từ trên bò dậy, một phát trời giáng khiến lão hoàng đế mắt nổ đom đóm, lưỡi lè cả ra ngoài, nằm im giống như chết rồi. hômVâng!


link:http://confideband.com/nzco/cf18956oki1652.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://confideband.com